Naše aktivity: KOLOBEH z Řípu do Prahy | Tandemové seskoky | Paraškola Odyssey | Květinářství | Boot camp s Hankou Dvorskou | Glukometry
Our activities: Tandem Jumps | Boot camp with Hanka Dvorska

Kontakt

Radlická 28, 150 00 Praha 5
tel.: 251 562 285

Kontaktní e-mail: info@hajd.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jaroslav Dvorský:
   e-mail: dvorsky@hajd.cz
   tel.: 603 255 976


 

Termíny kurzů a seskokových dnů 2017

Úvodní strana / Parašutismus / Termíny kurzů a seskokových akcí 2017

 

 

č.akce 

příprava pokročilí

školení začátečníci

seskoky     

letiště 

P O Z N Á M K A

 1. ne ne  16.-17. 4. Č.Lípa  
 2.   20. 4. začátek v 17,00 21.-23. 4. Kolín  Kurz pro posluchače FTVS

3.

  13.-14.5.   Č. Lípa Pokročilí, Specializace
 4.   18. 5. začátek v 17,00 19.-21. 5. Kolín Kurz pro posluchače FTVS KS + veřejnost
 5.     28.5. Č. Lípa

Pokročilí, Specializace

 6.   23. 6. začátek v 9,00 23.-24.6. Kolín Náhradní termín pouze pro vyškolené účastníky zrušených kurzů
 7.          
           

Případní zájemci projevte svůj zájem na e-mailovou adresu info@hajd.cz a obdržíte další informace a pokyny ke konkrétní akci. 

Legenda:

č.akce. - Pořadové číslo kurzu v kalendářním roce, kde má možnost začátečník v uvedených dnech absolvovat teoretický a praktický výcvik zakončený samostatným seskokem. V těchto dnech mohou také zájemci absolvovat své další, zdokonalovací seskoky.

příprava (pokročilí) - Je určena pokročilým parašutistům a slouží k nácviku dalších kroků výcvikové osnovy. se koná po individuální domluvě ve čtvrtek v odpoledních hodinách na FTVS. Pro nováčky s vážným zájmem o další seskoky doporučujeme absolvovat v tomto termínu nácvik balení seskokového padáku.

školení (začátečníci) - Je určeno zájemcům o první samostatný seskok a začíná vždy v předem určenou dobu na oznámeném  letišti. Bez tohoto školení, lékařské prohlídky od určeného leteckého lékaře a kotníkových bot nelze absolvovat seskoky.

seskoky - jsou pro účastníky kurzu v případě příznivého počasí ideální možností zakončit předchozí snažení samostatným seskokem. Pro absolventy předchozích kurzů jsou tyto dny další příleřitostí k provedení dalších seznamovacích, pokračovacích a sportovních seskoků. Pro další seskoky dle sportovní osnovy parašutisty je nutné mít vyřízené členství v KTS při FTVS.

    

výskok